Ramana Maharshi Modena Yoga Armonia       Ramana Maharshi

 

Krishnamurti Modena Yoga Armonia       Jiddu Krishnamurti

 

Nisargadatta Armonia Yoga Modena       Nisargadatta Maharaj

 

Thich Nhat Hanh Modena Yoga Armonia       Thich Nhat Hanh

 

Gianluca Magi Armonia Yoga Modena       Gianluca Magi

 

Scuola Filosofia Modena Yoga Armonia       Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa

 

Yoga Modena Armonia Dharma Karuna       Centro Dharma Karuna